Collection: Gaeilge - Irish Language

Imeasc na n-ábhar atá sa chnuasach leabhar a foilsíodh i nGaeilge tá:
stair, beathaisnéis, léann áitiúil, ealaín, reiligiún agus ficsean chomh maith le téacsleabhair agus leabhair thagartha dóibh siúd atá ag foghlaim na teanga nó ag déanamh mion-staidéar uirthi.

Our collection of books published as Gaeilge, in the Irish language. Subjects include history, biography, local studies, art, religion and fiction, as well as textbooks and reference works for those learning the language or studying it in detail.


343 products
 • Ceart na Bua
 • Zein Na Gaeilge
 • Pleanáil teanga in Éirinn: 1919-1985
 • Súil le Cuan
 • Oiche Mhaith a Bhanphrionsa!
 • An Bheatha Chriostaidhe
 • Daifní Dineasár/Alfie Green and the Monkey Puzzler WBD 2009 Flipper Book: World Book Day 2009 Flipper Book
 • Realtan - Dora the Explorer
 • Nansen: Cuireadh Chun Taiscéalaíochta / An invitation to Explore
 • An Leaba Sciathanach
 • Lóchrann do mo Chosa do Bhriathar
 • Rúin
 • Nead na gCreabhar
 • Ta Bear Bocht Tinn!
 • Ár gCogar Ciúin
 • Saoirse na mBan
 • Irish in the New Century / An Ghaeilge San Aois Nua
 • Comhaltas Ceoltóirí Éireann: The History of Cois na hAbhna
 • An Bealach Cóir
 • Almanag Éireannach: Imleabhar 2
 • Scealta Ban o Thuaisceart na hEireann
 • Aoife agus an chuil ghorm
 • Feargal agus an fathach
 • Eithne agus an fiaclóir
 • Oilean Ruin agus Muir an Dain: Staidear ar Fhiliocht Mhairtin Ui Dhireain
 • Run an Tsleibhe
 • Daoine A Itheann Daoine
 • Duilleoga Draiochta
 • Dánta an Lae Indiu (1929-1935)
 • Marcas Miol Mor
 • Maitrioisce
 • Ceisteanna na Linne don Eaglais Chaitliceach in Éireann
 • An Seomra Ranga
 • Fead Ghlaice
 • Maighistri san Fhilidheacht
 • Taisteal agus Iompair in Éirinn
 • Cros gan Teampall
 • Súil le Cuan
 • An lúb ar lár
 • An Traimp
 • Ceol an aifrinn. Mar a chantar i nGaeltacht Chúil Aodha. Seán Ó Riada a chum an ceol agus a sholáthraigh an tionlacan. [Staff and tonic sol-fa notation.]
 • Mads Agus Millalik
 • Coláiste na Carraige: Scéal Scoile 1950-2013
 • Mise Áine: An Bhean Istigh
 • Le Gra O Una
 • Nua-Dhuanaire: v. 3 (Irish literature - verse)
 • An Liotúirge: Bunreacht agus Motu Proprio
 • Gach uige mar a h-ábhar
 • Sceal na hEitleoireachta
 • An Bóthar Chun na Róimhe